Praca hybrydowa zmieniła wśród pracowników postrzeganie konieczności przyjazdów do biura. Pracownicy często nie widzą sensu z dojazdów do pracy, tylko po to, by wykonywać pracę, którą mogliby wykonywać z domu. Tym bardziej, że powracający do biura…